| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w następujący sposób:

a) dla najemców, którzy złożą wnioski o wykup lokalu mieszkalnego do dnia 31 grudnia 2012 roku, bonifikata wynosić będzie:

rok budowy

wysokość bonifikaty

w budynkach wybudowanych do 31.12.1950 r.

90%

w budynkach wybudowanych po 31.12.1950 r.

85%

b) dla najemców, którzy złożą wnioski o wykup lokalu mieszkalnego po dniu 31 grudnia 2012 roku, bonifikata wynosić będzie:

rok budowy

wysokość bonifikaty

w budynkach wybudowanych do 31.12.1950 r.

45%

w budynkach wybudowanych po 31.12.1950 r.

42,5%

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikat o których mowa w § 1 jest:

1) nie zaleganie z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu.

2) nie korzystanie przez najemcę w okresie jednego roku, przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu, z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu - bonifikata jednak będzie przysługiwała najemcom, którzy dokonają zwrotu umorzonych należności, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.

3) uregulowanie ceny sprzedaży poprzez jednorazową wpłatę.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 98/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz Uchwała Nr 456/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »