| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust.9 oraz ust.11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o których mowa w § 1 uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny określa się wg wzorów wynikających z niniejszej uchwały.

2. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust.9 oraz ust. 11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »