reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/81/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza dla dyrektorów placówek oraz nauczycieli doradców metodycznych występuje Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz związki zawodowe działające w placówce”.

2) § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Wnioski złożone w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli podlegają zaopiniowaniu przez Zespół ds. Nagród Burmistrza Miasta. W skład Zespołu wchodzą: Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Przedstawiciel Rady Miasta oraz po jednym przedstawicielu miejskich struktur związków zawodowych działających w oświacie. Przewodniczącym Zespołu jest osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta. Tryb rozpatrywania wniosków o nagrodę Burmistrza Miasta stosuje się jak w § 3 pkt 5-10 niniejszego regulaminu. Decyzję o przyznaniu Nagrody Burmistrza podejmuje Burmistrz Miasta”.

3) § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wnioski, o których mowa w § 8 pkt 2 i 3, należy składać w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli do dnia 30 września danego roku”.

§ 2. Brzmienie pozostałych paragrafów załącznika pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama