| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/144/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 art.18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust.1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późń. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rudziniec Nr X/107/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

w § 4 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. 2. Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 winno być przedłożone w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, w formie sprawozdania, do którego winny być dołączone kserokopie faktur i rachunków poniesionych na realizację tego zadania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »