reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Goleszów określa:

§ 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, na formularzu określonym przez Wójta Gminy, składa reprezentacja grupy inicjatywnej, do którego dołącza:

1) deklaracją podpisaną przez wszystkich uczestników inicjatywy lokalnej wymienionych z imienia i nazwiska, z podaniem numeru PESEL, potwierdzającą ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego, ze wskazaniem trzech osób, które będą ich reprezentować

2) kopię odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny grupy inicjatywnej w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2. Do wniosku można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane oraz inne dokumenty stosownie do podejmowanej inicjatywy.

3. Wójt Gminy w celu uzyskania oceny wniosku z punktu widzenia społeczności lokalnej zwraca się o wydanie opinii do sołtysa sołectwa, w którym wnioskowana jest realizacja zadania publicznego.

4. Wójt Gminy w terminie trzech miesięcy od daty jego wpływu rozpatruje wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia.

5. Wójt Gminy rozpatrując wniosek uwzględnia następujące kryteria:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) wkład własny grupy inicjatywnej, na poziomie nie niższym niż 15% całościowego kosztu realizacji zadania, tj zakres prac społecznych, wysokość świadczeń pieniężnych, świadczeń rzeczowych w tym dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, usług, materiałów,

3) możliwość zapewnienia środków w budżecie Gminy,

4) zasoby kadrowe i materialno-techniczne grupy inicjatywnej jej doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

6. Wójt Gminy może wezwać wnioskodawcę do złożenia w ustalonym terminie dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama