reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm. / , art.6 ust.12, art.19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tj Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz.1682 z późn.zm ) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie Gminy Boronów:

1. Inkasa podatków i opłaty targowej w sołectwach dokonywać będą inkasenci z terenu Gminy Boronów w osobach:

Dębowa Góra – Pani Róża Lipka

Hucisko – Pani Gertruda Kałdonek

Grojec – Pani Krystyna Nowak

Zumpy – Pani Róża Rajman

2. Inkasa opłaty targowej w Boronowie w dni wolne od pracy dokonywać będą: Pan Mariusz Koczyba, Pani Magdalena Mzyk i Pani Irena Przywara - za wynagrodzeniem jak w § 2.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami powinna nastąpić wpłata zainkasowanych kwot.

§ 2. Ustala się stawki wynagrodzeń dla inkasentów w wysokości 12 % od zebranych kwot, płatne w terminie do 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 97/XXIV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/XXIV/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, a także uchwała Nr 71/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama