| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm. / , art.6 ust.12, art.19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tj Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz.1682 z późn.zm ) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie Gminy Boronów:

1. Inkasa podatków i opłaty targowej w sołectwach dokonywać będą inkasenci z terenu Gminy Boronów w osobach:

Dębowa Góra – Pani Róża Lipka

Hucisko – Pani Gertruda Kałdonek

Grojec – Pani Krystyna Nowak

Zumpy – Pani Róża Rajman

2. Inkasa opłaty targowej w Boronowie w dni wolne od pracy dokonywać będą: Pan Mariusz Koczyba, Pani Magdalena Mzyk i Pani Irena Przywara - za wynagrodzeniem jak w § 2.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami powinna nastąpić wpłata zainkasowanych kwot.

§ 2. Ustala się stawki wynagrodzeń dla inkasentów w wysokości 12 % od zebranych kwot, płatne w terminie do 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 97/XXIV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/XXIV/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, a także uchwała Nr 71/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »