reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2,5,9 i art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych, zwanych dalej "dotacjami", na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zwanej dalej „inwentaryzacją”, będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom (tj. właścicielom, współwłaścicielom, administratorom i użytkownikom budynków, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnotom mieszkaniowym) na wykonanie inwentaryzacji na nieruchomościach zabudowanych budynkami w Gminie Mikołów.

§ 3. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/194/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 września 2011 r.

REGULAMIN

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych, zwanych dalej "dotacjami", na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zwanej dalej „inwentaryzacją”, będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych z budynków (użytkowych) mieszkalnych i mieszkalno - usługowych położonych na terenie gminy Mikołów do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

§ 2. I. Wysokość dotacji wynosi 100% poniesionych kosztów za wykonanie inwentaryzacji jednak nie więcej niż 500zł.

II. Wnioskodawca może tylko jeden raz ubiegać się i otrzymać dotację na wykonanie inwentaryzacji do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości.

§ 3. Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

§ 4. Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilno - prawnej z Gminą Mikołów, która określa:

1. Przedmiot umowy.

2. Wysokość i tryb płatności dotacji udzielanej podmiotowi.

3. Właściwe pełnomocnictwa i zgody.

§ 5. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:

1. Wykonanie inwentaryzacji za pośrednictwem podmiotu wyłonionego przez Gminę Mikołów w drodze przetargu.

2. Pokrycie pozostałych kosztów wykonania inwentaryzacji przekraczających kwotę przyznanej dotacji.

§ 6. Dotacja dotyczy inwentaryzacji wykonanych po 01 stycznia 2010 r.

§ 7. I. Wnioski wraz z załącznikami rozpatrywane będą według kolejności.

II. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama