| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( M.P. Nr 95 poz. 962 z 25 października 2011 r.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 od jednego stoiska na targowisku. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł dziennie od jednego podmiotu.

§ 2.

Targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel z ręki, koszów, stoisk, pojazdów konnych, samochodowych przyczep itp., a także zwierząt i środków transportu.

§ 3.

Opłata targowa płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży, za dowodem wpłaty na pobraną kwotę.

§ 4.

Do poboru opłaty targowej upoważnia się inkasentów poszczególnych sołectw.

§ 5.

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania się z opłaty targowej w terminie 7 dni od daty jej pobrania w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 6.

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty targowej w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »