reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późniejszymi zmianami ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 póz, 1682 z 2002r. ) . art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr 8. póz. 60 z 2005r. z późn. zm. )

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Do poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego wyznacza się inkasentów w osobach :

- Kliś Wiesław zam. Czernichów - w miejscowości Czernichów

- Pantoł Maria zam. Tresna - w miejscowości Tresna

- Stwora Krzysztof zam. Międzybrodzie Bialskie - w miejscowości Międzybrodzie Bialskie

- Orawczak Józef zam. Międzybrodzie Żywieckie - w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie

2. Ustala się, że terminem płatności dla w/w inkasentów jest 4 dzień kalendarzowy po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata raty podatku powinna nastąpić.

§ 2.

1. 1. Ustala się inkasentów do poboru opłaty miejscowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Inkasenci pobierający opłatę miejscową odprowadzają ją kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę.

§ 3.

1. Ustala się prowizję za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego oraz leśnego w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej określa Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Czernichów.

§ 4.

1. Traci moc Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Załącznik do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 7 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama