| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII / 59 / 11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. /, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./, załącznika Nr 1 - 3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku / M. P. Nr 95, poz. 962 / oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku / M. P. Nr 95, poz. 961 /, na wniosek Wójta

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

- posiadające katalizator spalin wyprodukowane po roku 1995 – 430 zł

- posiadające katalizator spalin i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 485 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 1995 – 620 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 735 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

- posiadające katalizator spalin wyprodukowane po roku 1995 – 740 zł

- posiadające katalizatory spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 955 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane po roku 1995 – 1.060 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 1.150 zł

c) powyżej 9 t a poniżej 12 t :

- posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995 – 1.200 zł

- posiadające katalizatory spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 1.200 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane po roku 1995 – 1.310 zł

- nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 1.420 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

14

380

635

14

15

630

810

15 i więcej

---

800

1.540

Trzy osie

12

17

370

485

17

19

475

745

19

21

745

910

21

23

900

1.290

23 i więcej

1.280

1.880

Cztery osie i więcej

12

25

900

910

25

27

910

1.325

27

29

1.315

1.965

29 i więcej

1.965

2.760

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;

a) od 3.5 tony i poniżej 5.5 tony - 1.470 zł

b) od 5.5 tony i poniżej 9 ton - 1.520 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.580 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyżej 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

285

380

18

25

490

710

25

31

790

1.160

31 i więcej

---

1.690

2.150

Trzy osie

12

40

1.510

2.045

40 i więcej

---

2.045

2.780

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 595 zł

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i więcej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

przyczepa + pojazd silnikowy

w tonach

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

225

255

18

25

355

505

25 i więcej

---

500

755

Dwie osie

12

28

410

440

28

33

810

1.060

33

38

1.055

1.535

38 i więcej

---

1.425

1.965

Trzy osie

12

38

895

1.165

38 i więcej

---

1.165

1.535

7) Od autobusów

a) posiadające mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z kierowcą;

- wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 970 zł

- wyprodukowane po roku 1995 - 880 zł

b) posiadające 30 lub więcej miejsc siedzących łącznie z kierowcą

- wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 1.645 zł

- wyprodukowane po roku 1995 - 1.485 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania oraz zadań z zakresu polityki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »