reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XII/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje:

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Miedźno .

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Policji;

4) Oświaty;

5) Ochrony zdrowia;

6) Kuratorzy sądowi;

7) W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. Wójt Gminy Miedźno w drodze zarządzenia odwołuje członków Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) na wniosek zainteresowanego.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 1. Kadencja zespołu trwa 3 lata.

2. Na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego spośród jego członków, wybierany zostaje przewodniczący zespołu.

3. Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywać się będą w zależności od potrzeb, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu.

4. Przewodniczący zespołu, może na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego zaprosić również, osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.

5. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

6. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do zespołu.

7. Członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

8. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 78/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama