| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.),oraz art.10 ust. 1 i 2 i art.12 ust. 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pietrowice Wielkie u c h w a l a

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

684,00

936,00

1128,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

15

1128,00

1248,00

15

1500,00

1752,00

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

19

1248,00

1620,00

19

1872,00

2268,00

Dopuszczalna masa całkowita

Cztery osie i więcej

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

29

2004,00

2376,00

29

2268,00

2856,00

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1692,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

31

1752,00

2112,00

31

36

1764,00

2196,00

36

1956,00

2196,00

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

40

1884,00

2196,00

40

2160,00

2856,00

3) od przyczep lub naczep

a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: z zastrzeżeniem ppkt b

Dopuszczalna masa całkowita

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

Jedna os

12

828,00

936,00

Dwie osie

12

28

756,00

876,00

28

33

1128,00

1392,00

33

38

1500,00

1692,00

38

1764,00

2136,00

Tryz osie

12

1740,00

1740,00

b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 756,00 zł

4) od autobusów

Ilość miejsc dla pasażerów

Stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

1500,00

30 lub więcej miejsc

1884,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »