| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/270/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy pn.:

1) „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) „DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr LXX/975/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/270/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »