reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/76/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości - 0,67 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 18,41 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w wysokości - 10,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

4) od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży znajdujących się w tych budynkach nie wymienionych w pkt.1-3 oraz garaży wolnostojących nie wymienionych w pkt 1-3 oraz w pkt 5 w wysokości - 7,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

5) od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości - 4,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

6) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,37 za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

7) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

8) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne przekazane w zarząd i użytkowanie jednostkom organizacyjnym podporządkowanym Radzie Gminy, za wyjątkiem:

a) zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż w zakresie użyteczności publicznej,

b) budynków i gruntów zajmowanych na cele mieszkalne lub wydzierżawione na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Budynki i grunty oddane w użytkowanie lub będące własnością stowarzyszeń wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

3) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne przekazane w użytkowanie w celu prowadzenia działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (usługi komunalne).

4) Budynki zajęte przez osoby fizyczne nie posiadające gospodarstwa rolnego, wykorzystywane na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

§ 5.

Traci moc uchwała nr LX/345/2010 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2011r.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama