| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/79/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie opłaty miejscowej w roku 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.17 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejsc odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową, Rada Gminy Rajcza postanawia, co następuje:

§ 1.

Ustala się w roku podatkowym 2012 stawkę opłaty miejscowej w następującej wysokości: dla osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych i turystycznych w miejscowościach na terenie gminy Rajcza - 1,98 zł za jedną dobę od osoby,

§ 2.

Niezależnie od zwolnień określonych w art.17 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty miejscowej nie pobiera się:

a) od osób przebywających czasowo na terenie gminy we własnych obiektach wypoczynkowo-rekreacyjno-mieszkalnych i gruntów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym lub leśnym,

b) od niezorganizowanych grup młodzieży szkolnej, rencistów, emerytów i kombatantów.

§ 3.

Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązani są:

a) sołtysi,

b) kierownicy obozów i wczasów,

c) kierownicy schronisk turystycznych,

d) właściciele stacji turystycznych i pensjonatów,

e) wszystkie osoby prowadzące książki meldunkowe.

§ 4.

Za pobieranie opłaty miejscowej, wymienione w § 3 osoby zobowiązane są do wydania pokwitowania o pobraniu opłaty.

§ 5.

Wszystkie osoby pobierające opłatę miejscową, za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy, otrzymują prowizję w wysokości 8% pobranej opłaty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr LX/349/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej w 2011r.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »