| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/XVII/2011 Rady Gminy Opatów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 , art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) , art.7 ust.3 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( J.t.Dz. U. z 2006 Nr 121 poz.844 z póź.zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala , co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) Grunty, budynki i budowle komunalne na których prowadzona jest gospodarka ściekami i zaopatrzenia w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 54/XIV/2007 Rady Gminy w Opatowie z dnia 28 listopada 2007 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »