| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatku i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M. P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 962) w związku z art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

powyżej 9,0 i poniżej 12,0

Stawka podatku w złotych

samochody wyprodukowane po roku 2007 – 722,00

samochody wyprodukowane po 2007 roku – 1 248,00

samochody wyprodukowane po 2007 roku – 1 509,00

samochody wyprodukowane w 2006 r. i wcześniej – 757,00

samochody wyprodukowane w 2006 r. i wcześniej – 1 264,00

samochody wyprodukowane w 2006 r. i wcześniej – 1 516,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

13

1 709,00

1 838,00

13

14

1 710,00

1 841,00

14

15

2 166,00

2 430,00

15

2 167,00

2 432,00

3 osie

stawka podatku w złotych

12

17

2 034,00

2 166,00

17

19

2 233,00

2 363,00

19

21

2 234,00

2 364,00

21

23

2 235,00

2 365,00

23

25

2 430,00

2 496,00

25

2 432,00

2 497,00

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

25

2 298,00

2 430,00

25

27

2 430,00

2 560,00

27

29

2 432,00

2 562,00

29

31

2 496,00

2 905,00

31

2 788,00

2 906,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki wyprodukowane w 2007 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 2007 roku

o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,00 ton włącznie – 1 576,00 zł

1 445,00 zł

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,00 ton i poniżej 12 ton włącznie – 1 771,00 zł

1 709,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1 838,00

1 970,00

18

25

1 839,00

2 101,00

25

31

1 970,00

2 102,00

31

2 233,00

2 260,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

40

1 970,00

2 101,00

40

2 363,00

2 923,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 051,00 zł;

4) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

919,00

1 051,00

18

25

920,00

1 052,00

25

1 182,00

1 314,00

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1 116,00

1 248,00

28

33

1 248,00

1 314,00

33

38

1 445,00

1 583,00

38

1 576,00

1 832,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

38

1 576,00

1 771,00

38

1 577,00

1 971,00

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących:

mniej niż 30 miejsc

równej lub więcej
niż 30 miejsc

wyprodukowanych w roku 2007 i wcześniej: 1 182,00 zł

1 445,00 zł

wyprodukowanych po roku 2007: 1 038,00 zł

1 276,00 zł

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

2. Zwalnia się beczkowozy wykorzystywane na dostawę wody pitnej dla mieszkańców gminny.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/292/2010 z dnia 09 listopada 2010r r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 5. 1. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »