| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/123/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Posiadające wyposażenie w katalizator

Tak

Nie

Powyżej 3,5

Włącznie 5,5

716

740

Powyżej 5,5

Włącznie 7,5

910

932

Powyżej 7,5

Mniej niż 12

1026

1052

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

15

2

1252

1372

15

2

1742

1776

12

18

3

1692

1742

18

3

2346

2470

12

29

4 i więcej

2276

2408

29

4 i więcej

2788

2966

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Posiadające wyposażenie w katalizator

Nie mniej niż

Mniej niż

Tak

Nie

3,5

12

886

910

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

18

2

1026

1052

18

25

2

1228

1252

25

31

2

1776

1838

31

2

2170

2288

12

40

3 i więcej

2098

2160

40

3 i więcej

2802

2966

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 7 i więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

7

12

448

458

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

25

1

634

696

25

1

1052

1600

12

28

2

634

696

28

38

2

1052

1600

38

2

1432

2098

12

38

3 i więcej

1160

1588

38

3 i więcej

1182

1600

4. Od autobusów:

Liczba miejsc do siedzenia

Posiadające wyposażenie w katalizator

Tak

Nie

do 15 włącznie

578

612

16-29 włącznie

1026

1052

30 i więcej

1966

1992

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »