| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M. P. z 2011 Nr 95 poz. 961),Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95 poz. 962), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Żarnowiec - u c h w a l a -

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żarnowiec

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 708,00 zł

- • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1008,00 zł

- • powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1068.00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1260,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 912,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


5) Autobusy:

- • mniej niż 30 miejsc - 1140,00 zł

- • równej lub więcej niż 30 miejsc - 1908,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: - samochody należące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/253/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »