reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/129/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), w zw. art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska:

1. Wzór formularza w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór formularza w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór formularza w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór formularza w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wzór formularza w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wzór formularza w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12.12.2002r. ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002r. Nr 89, poz. 3496; zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003r. Nr 108, poz. 3036, z 2005 r. Nr 141, poz. 3577, z 2006 r. Nr 4, poz. 186 i z 2011 r. Nr 55, poz. 992).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Podlega ona podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik nr 2 informacja w sparwie podatku rolnego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5 deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/129/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama