| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/130/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala , co następuje :

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynosi:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

-

Stawka podatku w złotych

Samochody wyprodukowane po roku 2001

664 zł

1065 zł

1330 zł

Samochody wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej

737 zł

1130 zł

1394 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

-

1 615 zł

1 665 zł

-

Trzy osie

12

19

1 615 zł

1 615 zł

19

-

2 261 zł

2 261 zł

-

Cztery osie i więcej

12

29

2 261 zł

2 261 zł

-

-

2 261 zł

2 978 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

W 2001 roku i wcześniej

Po 2001 roku

Stawka podatku w złotych

994 zł

931 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

-

-

Dwie osie

12

25

1 330 zł

1 330 zł

25

31

1 596 zł

1 596 zł

31

-

2 261 zł

2 302 zł

-

-

Trzy osie

12

40

2 261 zł

2 261 zł

40

-

2 292 zł

2 978 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej - 324 zł,

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2001 - 309 zł,

b) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

-

-

Jedna oś

12

25

368 zł

425 zł

25

-

646 zł

748 zł

-

-

Dwie osie

12

28

646 zł

646 zł

28

33

981 zł

1 130 zł

33

38

1 324 zł

1 717 zł

38

-

1 530 zł

2 261 zł

-

-

Trzy osie

12

38

1 324 zł

1 486 zł

38

-

1 324 zł

1 964 zł

4) od autobusu

-

O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc

Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej

477 zł

865 zł

1 860 zł

Wyprodukowane po roku 2001

465 zł

826 zł

1 795 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LV/495/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązująca od stycznia 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 263, poz. 4220).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »