reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/130/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala , co następuje :

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynosi:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

-

Stawka podatku w złotych

Samochody wyprodukowane po roku 2001

664 zł

1065 zł

1330 zł

Samochody wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej

737 zł

1130 zł

1394 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

-

1 615 zł

1 665 zł

-

Trzy osie

12

19

1 615 zł

1 615 zł

19

-

2 261 zł

2 261 zł

-

Cztery osie i więcej

12

29

2 261 zł

2 261 zł

-

-

2 261 zł

2 978 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

W 2001 roku i wcześniej

Po 2001 roku

Stawka podatku w złotych

994 zł

931 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

-

-

Dwie osie

12

25

1 330 zł

1 330 zł

25

31

1 596 zł

1 596 zł

31

-

2 261 zł

2 302 zł

-

-

Trzy osie

12

40

2 261 zł

2 261 zł

40

-

2 292 zł

2 978 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej - 324 zł,

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2001 - 309 zł,

b) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

-

-

Jedna oś

12

25

368 zł

425 zł

25

-

646 zł

748 zł

-

-

Dwie osie

12

28

646 zł

646 zł

28

33

981 zł

1 130 zł

33

38

1 324 zł

1 717 zł

38

-

1 530 zł

2 261 zł

-

-

Trzy osie

12

38

1 324 zł

1 486 zł

38

-

1 324 zł

1 964 zł

4) od autobusu

-

O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc

Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej

477 zł

865 zł

1 860 zł

Wyprodukowane po roku 2001

465 zł

826 zł

1 795 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LV/495/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązująca od stycznia 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 263, poz. 4220).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama