reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/87/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961/. Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,70 zł

2) garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,70 zł

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 12,82 zł

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 20,43 zł

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 10,24 zł

6) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 4,45 zł

7) garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 5,55 zł

8) pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie - 5,55 zł

2. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,83 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie - 4,33 zł

3) pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie - 0,36 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości : Budynki, budowle i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama