reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/XV/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.. zm. ) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz.613 z późn. zm. ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2012 ( M.P.2011.95.961) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P.2011.95.962)

Rada Miejska w Blachowni uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2012 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Rodzaj środka transportowego

Stawki podatku (w złotych)

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- z katalizatorem

590

- bez katalizatora

700

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- z katalizatorem

920

- bez katalizatora

1150

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

- z katalizatorem

1160

- bez katalizatora

1380


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012:

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie jezdne

12

13

1270

1500

13

14

1270

1500

14

15

1270

1500

15

1540

1730

trzy osie jezdne

12

17

1160

1380

17

19

1160

1380

19

21

1500

1630

21

23

1500

1630

23

25

1650

1960

25

1650

1960

cztery osie i więcej

12

25

1670

1780

25

27

1670

1780

27

29

1820

2080

29

31

2140

2700

31

2140

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :

- od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Stawki podatku (w złotych)

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 ton włącznie

1160

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton do poniżej 12 ton

1380


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

dwie osie

12

18

1040

1270

18

25

1040

1270

25

31

1290

1730

31

1940

2140

trzy osie

12

40

1730

2080

40

2210

2810


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :

1. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowanej w roku 2002 i wcześniej - 1160,00 zł.

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 2002 r. - 920,00 zł.

2. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

410

520

18

25

410

520

25

530

870

dwie osie

12

28

460

520

28

33

920

1160

33

38

1170

1680

38

1510

2140

trzy osie i więcej

12

38

1220

1680

38

1390

1760


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 83/XV/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 : - autobusy

Autobusy o liczbie miejsc siedzących

Stawki podatku (w złotych)

Autobusy wyprodukowane w 2002 r. i wcześniej

Autobusy wyprodukowane po 2002 r.

Autobusy o liczbie poniżej 30 miejsc siedzących

1680

1220

Autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

2120

1680

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama