reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art.41 ust l, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 200. poz. 1682 ). art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 95 poz.613 późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 140/XXI/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 grudnia 2004 roku

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego,leśnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama