reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.096.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 5, art.7 ust.3, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych   (MP Nr 95, poz.961)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach

1. Od  gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności       pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0.13 zł od 1 m 2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,48 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub                                    ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,77 zł od1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym       materiałem siewnym 10,24 zł  od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności            leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł  od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego        przez organizacje pożytku publicznego 4,15 zł  od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia      1991 roku o podatku i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na               prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Grunty, budynki i budowle na których prowadzona jest gospodarka ściekami.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Handel z ręki, kosza                                                    6,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego                             10,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą        15,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego                           15,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego                            20,00 zł.

§ 4. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.  Na inkasenta wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Panią Danutę Włodarską.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama