reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego położonego w Trachach przy ul. Raciborskiej 31

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego położonego w Trachach przy ul. Raciborskiej 31 w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik do Uchwały Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 października 2011 r.

Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy byłej szkole

1. Administratorem wielofunkcyjnego boiska sportowego jest Sołectwo w Trachach.

2. Korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowego jest bezpłatne.

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe jest czynne od godz. 8.00 rano do zmierzchu. Godziny otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego mogą ulec zmianie.

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć prowadzonego przez sołtysa.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego osobiście u sołtysa lub telefonicznie - /32/ 238-40-54.

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych sołtys może zabronić korzystania z obiektu.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem ust. 13 pkt a).

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Sprzęt sportowy wydaje sołtys. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

12. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania sołtysowi każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów z kolcami; b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy; f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; g) przeszkadzania w zajęciach lub grze; h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; i) wprowadzania zwierząt; j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sołtysa; k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 13 korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego podejmuje sołtys, który w zależności od sytuacji może: a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; c) nakazać opuszczenie terenu boisk; d) zakazać dalszych wstępów na boisko.

15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

16. Użytkownicy korzystają z wielofunkcyjnego boiska sportowego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić sołtysa o każdym zaistniałym wypadku.

18. Osoby poniżej 13-go roku życia mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny

19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także nakazów i zaleceń sołtysa.

20. Za rzeczy pozostawione na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowego administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiekcie poinformować Sołtysa lub Policję - tel. 997.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama