reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/IX/ 2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362, ze zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami opiekuńczymi” przyznawane są w warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Za świadczone usługi opiekuńcze ponoszona jest odpłatność.

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 9,00zł.

3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze jest ustalana na podstawie zasad określonych w tabeli:

Dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej/procentowe kryterium dochodu ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych liczona od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)

Osoba samotna / samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 101 do 150

10

10

od 151 do 200

15

20

od 201 do 250

20

30

od 251 do 300

30

50

od 301 do 350

40

60

od 351 do 400

60

80

powyżej 401

100

100

§ 4. 1. Osoby korzystające z usług mogą być zwolnione z odpłatności, na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie, w szczególności jeżeli:

- wnoszą opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

- korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych więcej niż jedna osoba w rodzinie;

- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność powodująca wzrost kosztów utrzymania, znaczne wydatki na zakup leków potwierdzone rachunkami;

- korzystają co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych;

- osoba zobowiązana do wnoszenia opłat jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest w rozliczeniach miesięcznych na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 128/XVIII/04 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2004 r.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama