reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/105/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Wręczyca Wielka.

§ 2. 1. Skierowanie do ośrodka wsparcia odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, zwanego dalej GOPS lub innej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka do wydawania decyzji w sprawach pomocy społecznej, na wniosek osoby ubiegającej się i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Decyzja o której mowa w ust.1, określa w szczególności wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik ośrodka wsparcia może przyjąć osobę wymagającą pomocy bez decyzji Dyrektora GOPS, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS we Wręczycy Wielkiej.

4. Po otrzymaniu informacji o której mowa w ust. 3 stosuje się procedurę opisaną w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny.

2. Podstawą odpłatności jest dochód osób skierowanych, ustalony w przeprowadzanym przez pracownika socjalnego wywiadzie środowiskowym.

3. Nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia naliczane są według poniższych zasad, nie więcej jednak niż wynosi pełny koszt odpłatności:

Dochód (%kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności dla osób samotnie gospodarujących

Wysokość odpłatności za osobę w gospodarstwach wieloosobowych

do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

od 100% do 120%

60%

50%

od 120% do 140%

65%

55%

od 140% do 160%

70%

60%

od 160% do 180%

75%

65%

od180% do 200%

80%

70%

od 200% do 220%

85%

75%

od 220% do 250%

90%

80%

powyżej 250%

100%

100%

2. Różnicę między ustaloną odpłatnością ponoszoną przez osobę przebywającą w ośrodku wsparcia, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku wsparcia pokrywa gmina Wręczyca Wielka.

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności można zwolnić na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności, ze względu na:

1) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność i związane z tym koszty leczenia i rehabilitacji;

2) zdarzenie losowe;

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama