| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/88/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. ,Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011, Nr 95, poz.961).

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »