| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r. Nr 5 poz.13) oraz art.4 ust.1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych ( T.J.: Dz. U. z 2010 r. z Nr 17 poz.95)

Rada Gminy Wyry postanawia:

§ 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 listopada 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry

§ 1. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników jest:

1. pisemne uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym,

2. uiszczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 2. Przystanki komunikacyjne będą udostępniane operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów z poszczególnych przystanków.

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy w celu wykonywania przewozu;

2. operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy;

3. operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego;

4. czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku, ale nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty;

5. korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, a także poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Wyry, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyry

Lp.

Nazwa przystanku

Opis

1.

Gostyń Gajówka

dwustronny

2.

Gostyń Kuźnia

dwustronny

3.

Gostyń Wroni Kąt

dwustronny

4.

Gostyń Drzymały

dwustronny

5.

Gostyń Mamzera

dwustronny

6.

Gostyń Motyla

dwustronny

7.

Gostyń Szkoła

dwustronny

8.

Gostyń Poczta

dwustronny

9.

Gostyń Łuczników

dwustronny

10.

Gostyń Pszczyńska

dwustronny

11.

Wyry Przejazd Kolejowy

dwustronny

12.

Wyry Urząd Gminy

dwustronny

13.

Wyry Dąbrowszczaków

dwustronny

14.

Wyry Skrzyżowanie

dwustronny

15.

Wyry I

dwustronny

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »