reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 73 a   w związku z   art.51 ust. 1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r Nr 142 poz.1591 z   póź. zmianami) oraz art.211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1   pkt 1   oraz art. 264 ust. 3   i 4   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U z   2009r. nr 157 poz. 1240) z   późniejszymi zmianami.  

Zgromadzenie Związku uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się dochody Związku w   wysokości 75.604.956,13 w   tym: dochody bieżące w   wysokości 64.731.874,05, dochody majątkowe w   wysokości 10.873.082,08 zgodnie z   załącznikiem nr1.  

2.   Ustala się wydatki Związku w   wysokości 78.604.956,13 w   tym: wydatki bieżące w   wysokości 61.091.000,00, wydatki majątkowe w   wysokości 17.513.956,13 zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

3.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 3.000.000,00 finansowany kredytem bankowym.  

4.   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości 3.000.000,00 zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

5.   Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w   wysokości 100.000,00.  

6.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o   których mowa w   art. 89 ust. 1   i art.90 w   wysokości 4.000.000,00.  

7.   Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania pożyczek i   kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000,00  

8.   Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach.  

9.   Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przesunięć między działami.  

10.   Ustala się wykaz inwestycji na rok 2012 zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 21/VI/2011  
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach    
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
 

Dochody budżetu MZKP na 2012 rok  

 


Dział  


Nazwa  


Ogółem  


Dochody  
bieżące  


Dochody majątkowe  
 

600  

Dochody ogółem  
Transport i   łączność  
w tym:  
1) grzywny, mandaty i   kary pieniężne  
2) wpływy z   tytułu najmu i   dzierżawy  
3) wpływy z   usług  
4)wpływy z   tytułu pozostałych odsetek  
5)wpływy z   różnych dochodów  
6)wpływy z   wpłat gmin i   powiatów na rzecz innych jednostek samorządu  terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  
7)Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3  
(Dofinansowanie z   środków Unii Europejskiej)  

75.604.956,13  
75.604.956,13  

600.000,00  
40.000,00  
41.915.000,00  
20.000,00  
5.336.874,05  
16.820.000,00  10.873.082,08  

64.731.874,05  
64.731.874,05  

600.000,00  
40.000,00  
41.915.000,00  
20.000,00  
5.336.874,05  
16.820.000,00  


 

10.873.082,08  
10.873.082,08  


10.873.082,08  

 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr   21/VI/2011    
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach    
z dnia   20 grudnia 2011r.  
 

Wydatki budżetu MZKP na 2012 rok  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr   21/VI/2011    
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach    
z dnia   20 grudnia 2011 r.  
 

Przychody  

§   952.   Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości 3.000.000,00  

MZKP planuje zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetu w   roku 2012 w   kwocie 3.000.000,00  

MZKP w   przeciągu najbliższych lat planuje zaciągnąć kredyt w   wysokości 5.000.000,00 w   następujących transzach:  

1)   w roku 2011 - 1.000.000,00  

2)   w roku 2012 - 3.000.000,00  

3)   w roku 2013 - 1.000.000,00  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr   21/VI/2011    
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach    
z dnia   20 grudnia 2011 r.  
 

Wykaz inwestycji do realizacji w   roku budżetowym 2012  

Wydatki majątkowe ogółem 17.513.956,13  

w tym:  

1)   zakupy inwestycyjne w   wysokości 100.000,00 (samochód, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe ).  

2)   Inwestycja realizowana z   udziałem środków finansowych Unii Europejskiej pn. „Przystanek Europa-Regionalne Centrum Obsługi Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach”w wysokości 17.413.956,13 z   tego;  

a)   finansowanie z   udziałem środków UE w   wysokości 10.873.082,08;  

b)   finansowanie z   udziałem środków własnych w   wysokości 6.540.874,05.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama