| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Zawarte w Tarnowskich Górach pomiędzy Powiatem Tarnogórskim rezprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
Andrzej Pilot - Wicestarosta Tarnogórski
Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
zwany dalej Zleceniodawcą,
a Miastem Ruda Śląska reprezentowanym przez:
Grażynę Dziedzic Prezydenta Miasta Ruda Śląska zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Strony porozumienia postanawiają , co następuje:

§ 1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 15 poz. 142 z późn.zm.)

§ 2.

1. Kształcenie uczniów, o których mowa w §1 odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska w formie czterotygodniowych turnusów (140 godzin zajęć edukacyjnych)
2. Szkoły o których mowa w § 1 w imieniu Zleceniodawcy zobowiązane są do przesyłania do Centrum imiennego wykazu swoich uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

§ 3.

W 2012 roku ustala się kwotę należnej Miastu Ruda Śląska refundacji kosztów ksztacenia za jednego ucznia, wyliczoną na podstawie kalkulacji kosztów poniesionych tytułem prowadzenia kształcenia przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w wysokosci 280,00 zł na turnusie I, II, III stopnia.

§ 4.

Zleceniodawca będzie finansował koszty kształcenia wymienione w §3 według planowanej liczby uczniów. Imienny wykaz zostanie przekazany Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

§ 5.

Refundacji kosztów kształcenia za każdy turnus dokona Zleceniodawca przelewem na konto bankowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, nr konta bankowego 28 1050 1214 1000 0023 5340 4292 w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury.

§ 6.

Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych nieniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Tarnogórskiego.

Wicestarosta Tarnogórski


Andrzej Pilot


Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego


Marian Szukalski

Prezydent Miasta Ruda Sląska


Grażyna Dziedzic

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »