| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/180/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bobrowniki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13)

Rada Gminy Bobrowniki postanawia:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bobrowniki na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bobrowniki stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Katarzyna Cofała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/180/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowniki

Lp.

Miejscowość

Nazwa przystanku

1.

Myszkowice

Myszkowice

2.

Myszkowice

Myszkowice

3.

Sączów

Podsączów (nż)

4.

Sączów

Podsączów (nż)

5.

Sączów

Podsiemonia

6.

Sączów

Podsiemonia

7.

Sączów

Podtąpkowice

8.

Sączów

Podtąpkowice

9.

Bobrowniki

1Maja

10.

Bobrowniki

1Maja

11.

Bobrowniki

Dąbrowskiej (nż)

12.

Bobrowniki

Dąbrowskiej (nż)

13.

Bobrowniki

Kościół

14.

Bobrowniki

Kościół

15.

Bobrowniki

Namiarki

16.

Bobrowniki

Namiarki

17.

Bobrowniki

Pustkowie

18.

Bobrowniki

Pustkowie

19.

Bobrowniki

Remiza

20.

Bobrowniki

Remiza

21.

Bobrowniki

Rondo

22.

Bobrowniki

Rondo

23.

Bobrowniki

Sienkiewicza

24,

Bobrowniki

Sienkiewicza

25.

Bobrowniki

Słowackiego (nż)

26.

Bobrowniki

Słowackiego (nż)

27.

Bobrowniki

Stadion (nż)

28.

Bobrowniki

Stadion (nż)

29.

Dobieszowice

Kolonia Wesoła

30.

Dobieszowice

Kolonia Wesoła

31.

Dobieszowice

Kościuszki

32.

Dobieszowice

Kościuszki

33.

Dobieszowice

Młyńska (nż)

34.

Dobieszowice

Młyńska (nż)

35.

Dobieszowice

Polna (nż)

36.

Dobieszowice

Polna (nż)

37.

Dobieszowice

Polna (nż)

38.

Dobieszowice

Polna (nż)

39.

Dobieszowice

Skrzyżowanie

40.

Dobieszowice

Skrzyżowanie

41.

Dobieszowice

Wolności

42.

Sączów

Podossy Cmentarna

43.

Sączów

Podossy Cmentarna

44.

Sączów

Podossy Kościuszki

45.

Sączów

Podossy Kościuszki

46.

Sączów

Podtąpkowice Droga do Sączowa

47.

Sączów

Podtąpkowice Droga do Sączowa

48.

Sączów

Podtąpkowice Skrzyżowanie

49.

Sączów

Podtąpkowice Skrzyżowanie

50.

Sączów

Podtąpkowice Skrzyżowanie

51.

Sączów

Podtąpkowice Skrzyżowanie

52.

Dobieszowice

Pomłynie Leśniczówka (nż)

53.

Dobieszowice

Pomłynie Leśniczówka (nż)

54.

Siemonia

Pomłynie Skrzyżowanie

55.

Siemonia

Pomłynie Skrzyżowanie

56.

Siemonia

Pomłynie Spółdzielnia (nż)

57.

Siemonia

Pomłynie Spółdzielnia (nż)

58.

Rogoźnik

Narutowicza

59.

Rogoźnik

Narutowicza

60.

Rogoźnik

Osiedle

61.

Rogoźnik

Osiedle

62.

Rogoźnik

Szamotownia

63.

Rogoźnik

Szamotownia

64.

Rogoźnik

Szkoła

65.

Rogoźnik

Szkoła

66.

Sączów

Remiza

67.

Sączów

Remiza

68.

Sączów

Remiza

69.

Sączów

Remiza

70.

Saczów

Kościół

71.

Sączów

Kościół

72.

Siemonia

Droga do Myszkowic (nż)

73.

Siemonia

Droga do Myszkowic (nz)

74.

Siemonia

Droga do Myszkowic (nż)

75.

Siemonia

Droga do Myszkowic (nż)

76.

Siemonia

Kościół

77.

Siemonia

Kośćiół

78.

Siemonia

Kościół

79.

Siemonia

Kościół

80.

Siemonia

Kościół

81.

Siemonia

Kościuszki

82.

Siemonia

Kościuszki

83.

Siemonia

Leśna

84.

Siemonia

Leśna

85.

Siemonia

Ośrodek Zdrowia

86.

Siemonia

Ośrodek Zdrowia

87.

Siemonia

Piekatrnia (nż)

88.

Siemonia

Piekarnia (nż)

89.

Siemonia

Wolności (nż)

90.

Sączów

Wolności (nż)

91.

Twardowice

Remiza

92.

Twardowice

Remiza

93.

Twardowice

Remiza

94.

Twardowice

Sienkiewicza (nż)

95.

Twardowice

Sienkiewicza (nż)

96.

Twardowice

Wolności (nż)

97.

Twardowice

Wolności (nż)

98.

Wymysłów

Sienkiewicza

99.

Wymysłow

Sienkiewicza

100.

Wymysłów

Stacja Pomp (nż)

101.

Wymysłów

Stacja Pomp (nż)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/180/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 1. Właścicielem i zarządzającym przystanków komunikacyjnych jest Gmina Bobrowniki.

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

5) wykaz obsługiwanych linii komunikacyjnych wraz z wykazem obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

6) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Bobrowniki miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki.

4. Wójt Gminy Bobrowniki jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych.

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalona przez Radę Gminy Bobrowniki - uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lipca 2011 r.

6. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Urząd Gminy Bobrowniki w cyklach miesięcznych.

7. Wójt Gminy Bobrowniki może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków w przypadku, gdy z przewoźnikiem rozwiązano umowę z powodów opisanych w punkcie 8.

8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) niepowiadomienia Wójta Gminy Bobrowniki o zmianie przystanków, z których przewoźnik korzysta,

4) zaprzestania działalności przewozowej,

5) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Bobrowniki z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku ( o którym mowa w ust.2 ), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 3. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy Bobrowniki rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »