| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust. 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1.

2. Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

1) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00 zł,

2) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,80 zł,

3) za trzecią godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50 zł,

4) za czwartą i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 0,90 zł.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 4. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny, opłaty o których mowa w § 2 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry oraz Dyrektorom Gminnych Przedszkoli.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »