reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/204/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Miasto Racibórz dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących na terenie Miasta Racibórz żłobek w wysokości 150 zł na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy.

2. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, udziela się od 1 stycznia 2012 r.

§ 2. 1. Podmiot zamierzający prowadzić żłobek, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji celowej, pisemnie powiadamia Prezydenta Miasta Racibórz o planowanej :

1) nazwie żłobka,

2) adresie miejsca prowadzenia żłobka,

3) dacie rozpoczęcia funkcjonowania żłobka

4) liczbie dzieci, które będą objęte opieką w żłobku.

2. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie przekazywana w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Przekazanie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy, zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia opieki nad dzieckiem w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama