reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/255/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 08 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta MiastaRada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)”,

2) dotychczasowy ust. 1 pkt. 6 w § 4 oznacza się jako pkt. 7, a pozostałe punkty przyjmują kolejną numerację,

3) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 1.5. w brzmieniu:

„pomoc materialna o charakterze socjalnym”,

4) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 2.12. w brzmieniu:

„świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama