reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  
i art.110 ust 1   ustawy z   dnia12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/56/90 Rady Gminy w   Kłomnicach z   dnia 14 marca 1990r w   sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala, co następuje :  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłomnicach stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 135/XV/04 z   dnia 03 czerwca 2004 roku w   sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Kłomnicach, zmienionym uchwałami Rady Gminy Kłomnice Nr 138/XX/08 z   dnia 10 października 2008 roku oraz Nr 274/XXXVIII/2010 z   dnia 30 czerwca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w   § 1   ust. 2   Statutu pkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6/ ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), ;

2)   w   § 1   Statutu pkt 7   otrzymuje brzmienie:  

7/ ustawy z   dnia 07 września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), ;

3)   w   § 1   ust. 2   Statutu dotychczasowe punkty 6   i 7   otrzymują odpowiednio oznaczenie 8   i 9,  

4)   w   § 5   ust. 2   Statutu dodaje się pkt. 9   - 13 w   brzmieniu :  

9)   wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

10)   opracowanie i   realizacja gminnych programów wspierania rodzin,  

11)   prowadzenie postępowań w   sprawach z   zakresu wspierania rodzin oraz wydawania w   tych sprawach decyzji administracyjnych,  

12)   sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodzin,  

13)   prowadzenie spraw z   zakresu pomocy finansowej dla uczniów. .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama