reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn. z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządzić pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych,

4) opłaty od posiadania psów.

§ 2.

Wyznaczyć następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i opłat wymienionych w § 1:

1) w sołectwie Buków – Wiesława Siodmok, sołtys wsi Buków,

2) w sołectwie Grabówka oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Asnyka w sołectwie Lubomia – Gabriela Świerzy, sołtys wsi Grabówka,

3) w sołectwie Ligota Tworkowska – Gerard Drobny, sołtys wsi Ligota Tworkowska,

4) w sołectwie Lubomia – Serafin Zdziebko, sołtys wsi Lubomia,

5) w sołectwie Nieboczowy – Krzysztof Szczotok, sołtys wsi Nieboczowy,

6) w sołectwie Syrynia – Antoni Pawełek , sołtys wsi Syrynia.

§ 3.

Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso należności określonych w § 1, w wysokości 6% od kwot zainkasowanych przez sołtysów.

§ 4.

Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z zainkasowanych kwot w terminie 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso oraz uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama