reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz ustala, co następuje:

§ 1.

1) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za psa z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz w drodze inkasa.

2) Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą:

- w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w Radziechowach,

- w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w Przybędzy,

- w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w Wieprzu,

- w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w Brzuśniku,

- w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w Bystrej,

- w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w Juszczynie.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanej kwoty dla inkasentów w wysokości:

- 9% w sołectwach: Radziechowy i Wieprz

- 10% w sołectwach: Bystra, Brzuśnik i Przybędza

- 11% w sołectwie Juszczyna

oraz 11 % dla wszystkich inkasentów od wyegzekwowanych podatków zaległych.

§ 3.

Inkasenci, o których mowa w § 1 ust. 2 zobowiązani są rozliczać się z zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je w kasie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz Nr XIV/76/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama