reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) art. 6   ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn.zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn.zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682 z   późn.zm.) i   art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 1   w zw. z   art. 13 pkt 2   ustawy z   20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   1.   Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w   drodze inkasa pobieranego przez sołtysów gminy Wręczyca Wielka:  

-   sołectwo Borowe – Bogumiła Bejm,  

-   sołectwo Bieżeń – Halina Szleper,  

-   sołectwo Bór Zapilski – Barbara Bogus,  

-   sołectwo Brzezinki – Wiesława Włóczyk,  

-   sołectwo Czarna Wieś – Witold Matyja,  

-   sołectwo Długi Kąt – Mirosław Nowak,  

-   sołectwo Golce – Józef Kurzacz,  

-   sołectwo Grodzisko – Sylwester Kęsy,  

-   sołectwo Hutka – Jacek Praszczyk,  

-   sołectwo Jezioro – Irena Wieczorek,  

-   sołectwo Kalej – Zofia Szczepanik,  

-   sołectwo Klepaczka – Leszek Matyja,  

-   sołectwo Kuleje – Krzysztof Kmieć,  

-   sołectwo Nowiny – Małgorzata Paruzel,  

-   sołectwo Nowa Szarlejka – Danuta Brożyna,  

-   sołectwo Pierzchno – Sławomir Lewicki,  

-   sołectwo Piła Pierwsza – Katarzyna Lisek,  

-   sołectwo Piła Druga – Stefan Pytel,  

-   sołectwo Puszczew – Tomasz Osiński,  

-   sołectwo Szarlejka – Henryk Brzezicha,  

-   sołectwo Truskolasy I   – Danuta Oziębała,  

-   sołectwo Truskolasy II – Andrzej Paruzel,  

-   sołectwo Węglowice – Stanisław Nicpoń,  

-   sołectwo Wręczyca Wielka I   – Teresa Lamik,  

-   sołectwo Wręczyca Wielka II – Wiesław Skupień,  

-   sołectwo Wręczyca Mała – Tomasz Kała,  

-   sołectwo Wydra – Jerzy Woźniak,  

-   sołectwo Zamłynie – Jan Matuszczyk.  

2.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 10% od kwot pobranych i   wpłaconych na rachunek Urzędu Gminy.  

3.   Inkaso stosuje się wyłącznie w   przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna.  

4.   W wyjątkowych przypadkach, gdy sołtys nie może wykonywać czynności związanych z   inkasem Wójt Gminy może upoważnić do wykonania inkasa inne osoby.  

§   2.   Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   pobranych kwot podatków najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.  

§   3.   W zakresie nieuregulowanym uchwałą prawa i   obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr V/58/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z   dnia 28 lutego 2011 roku w   sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama