| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.).

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie uchwalonym uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 12 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:„Liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.”2. Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

Załącznik do Uchwały Nr XX/155/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała XX 155 zał.1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »