| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.5.2012 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących dróg powiatowych

zawarte pomiędzy     Powiatem Cieszyńskim     , który reprezentuje:    

Jerzy Nogowczyk                               -                   Starosta Cieszyński    

Jerzy Pilch                                             -                   Wicestarosta    

zwanym w   dalszej części porozumienia     Powiatem     ,    

a     Gminą Hażlach     , którą reprezentuje    

Karol Folwarczny                               -                   Wójt Gminy Hażlach    

zwaną w   dalszej części porozumienia     Gminą  

§   1.  

Powiat powierza Gminie wykonanie następujących zadań:  

1.   budowę chodnika przy ulicy Ks. Kukli w   Kończycach Wielkich, II etap - wykonanie chodnika na odcinku od Centrum wsi do mostu na potoku Wschodnica, zgodnie z   pozwoleniem na budowę Starosty Cieszyńskiego z   dnia 16 grudnia 2009 roku nr WB-MB 7351/1747/2009/215,  

2.   przebudowę drogi powiatowej nr 2623 S poprzez rozbudowę chodnika wraz z   odwodnieniem – ul. Hażlaska w   Brzezówce, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w   Cieszynie w   dniu 07 listopada 2011 roku,  

3.   przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622 S (ul. Głównej) i   nr 2621 S (ul. Długiej i   ul. Karnowiec) poprzez modernizację nawierzchni oraz rozbudowę chodnika w   Hażlachu wraz z   odwodnieniem, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w   Cieszynie w   dniu 07 listopada 2011 roku,  

4.   wykonanie projektu chodnika przy ulicy Głównej w   Zamarskach,  

5.   wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w   Pogwizdowie.  

§   2.  

1.   Zadania określone w   §1   finansowane będą ze środków budżetu Powiatu w   kwocie 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.  

2.   Wartość zadań określona w   ust. 1   może ulec zmianie w   związku z   ustaleniem rzeczywistych kosztów ich realizacji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, co zostanie ujęte w   aneksie do porozumienia.  

3.   Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi na rachunek Gminy  
nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002 w   terminie 14 dni od podpisania porozumienia.  

4.   Rozliczenie środków Gmina przekaże Powiatowi w   terminie 30 dni od odbioru końcowego zadań załączając kserokopie opisanych faktur i   rachunków oraz protokoły odbioru.  

§   3.  

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 18 grudnia 2012 roku.  

§   4.  

1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie.  

§   5.  

Porozumienie sporządzono w   pięciu egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron i   jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.  

 

Powiat  

Gmina  

 

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Wójt Gminy Hażlach  


Karol   Folwarczny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »