| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 204/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  (Dz.U.   2001 r. Nr 142,  poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 59 ust. 6   ustawy z   dnia  
7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy  
dla Niesłyszących i   Słabosłyszących w   Lublińcu przy ul.   P.   Stalmacha 90 w   Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90.  

§   2  

Z dniem 1   września 2012 r. rozszerza się, o   kształcenie uczniów upośledzonych umysłowo, zakres edukacji:  

1)   Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2   dla uczniów niesłyszących i   słabosłyszących oraz  
ze sprzężeniami,  

2)   Gimnazjum Specjalnego nr 5   dla uczniów niesłyszących i   słabosłyszących oraz ze   sprzężeniami.  

§   3  

Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się Szkołę Podstawową Specjalną nr 2   poprzez utworzenie Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2dla uczniów przewlekle chorych i   chorych psychicznie, która obejmuje swym zasięgiem oddziały funkcjonujące w   zakładach opieki zdrowotnej:  

1)   Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i   Młodzieży w   Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana z   siedzibą w   Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48,  

2)   Oddział Pediatryczny w   Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9.  

§   4  

Z dniem 1   września 2012 r. tworzy się Gimnazjum Specjalne nr 3   dla uczniów z   zaburzeniami psychicznymi, które swym zasięgiem obejmuje Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i   Młodzieży w   Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana z   siedzibą w   Lublińcu  
przy ul. Grunwaldzkiej 48.  

§   5  

W związku z   § 4   z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski Gimnazjum  
Specjalnemu nr 3   dla uczniów z   zaburzeniami psychicznymi – w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   6  

Z dniem 1   września 2012 r. w   skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90 wchodzą następujące szkoły i   placówki:  

1)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr   2 dla uczniów niesłyszących i   słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami wraz ze Szkołą Filialną w   Lublińcu dla uczniów przewlekle chorych i   chorych psychicznie,  

2)   Gimnazjum Specjalne nr 3   dla uczniów z   zaburzeniami psychicznymi,  

3)   Gimnazjum Specjalne nr 5   dla uczniów niesłyszących i   słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze   sprzężeniami,  

4)   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1   dla uczniów niesłyszących i   słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami,  

5)   Technikum Specjalne Nr 4   dla niesłyszących i   słabosłyszących,  

6)   Technikum Uzupełniające Specjalne dla niesłyszących i   słabosłyszących, które będzie funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2014 r.,  

7)   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

8)   Policealna Szkoła Zawodowa Specjalna dla niesłyszących i   słabosłyszących,  

9)   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

10)   Internat.  

§   7  

Organizację i   zasady funkcjonowania z   dniem 1   września 2012 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90 oraz szkół wymienionych w   § 6  
pkt 1   - 3   określają statuty nadane odrębną uchwałą.  

§   8  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   9  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr 204/XII/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 2   pkt 1   i ust. 3, art. 9   ust. 1  
pkt 2   oraz art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski  

Gimnazjum Specjalnemu nr 3   dla uczniów z   zaburzeniami psychicznymi  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90  
 

1.   Typ szkoły:  

trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w   szkołach ponadgimnazjalnych: trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum oraz trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, w   którym w   ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.  

2.   Nazwa szkoły:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
Gimnazjum Specjalne nr 3  
dla uczniów z   zaburzeniami psychicznymi  

3.   Siedziba szkoły:  

ul. P. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »