| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/178/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Zmienia się treść § 10 ust. 1   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Wysokość opłat abonamentowych, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 2,   określa załącznik nr 2   do uchwały".  

2.   Zmienia się treść § 10 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w   ust. 1   wydaje się na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jej wydania".  

3.   Zmienia się treść § 11 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ulicach objętych SPP nabywają uprawnienia, o   których mowa w   ust. 1,   po upływie roku od chwili pierwszego zameldowania".  

4.   Zmienia się treść § 12 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Osoby, o   których mowa w   § 11                   ust. 1   i 2   mają prawo do wykupienia identyfikatora na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jego wydania".  

5.   Skreśla się treść § 13 ust. 6   załącznika nr 3   do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27   maja 2009 r.  

§   2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »