| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/178/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Zmienia się treść § 10 ust. 1   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Wysokość opłat abonamentowych, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 2,   określa załącznik nr 2   do uchwały".  

2.   Zmienia się treść § 10 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w   ust. 1   wydaje się na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jej wydania".  

3.   Zmienia się treść § 11 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ulicach objętych SPP nabywają uprawnienia, o   których mowa w   ust. 1,   po upływie roku od chwili pierwszego zameldowania".  

4.   Zmienia się treść § 12 ust. 2   załącznika nr 3   do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "Osoby, o   których mowa w   § 11                   ust. 1   i 2   mają prawo do wykupienia identyfikatora na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jego wydania".  

5.   Skreśla się treść § 13 ust. 6   załącznika nr 3   do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27   maja 2009 r.  

§   2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »