| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/163/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie  
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku  
z art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w   Cieszynie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w   Cieszynie uchwalony przez Radę Społeczną Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w   Cieszynie w   dniu 20.12.2005 r. uchwałą Nr 50/05, wraz z   późniejszymi zmianami, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/388/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 27 lutego 2006 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/163/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »