reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/481/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 7, art.   40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. z   2011r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 24 listopada 2011r.  
w sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości na rok 2012, § 1   oraz § 3   ust. 1   otrzymują następujące brzmienie:  

1)   § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: boiska, obiekty sportowe i   place zabaw dla dzieci i   młodzieży, inne niż określone w   art. 7   ust. 1   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. .

2)   § 3   ust. 1. W   przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od   nieruchomości, określonego w   § 1   uchwały, jest on zobowiązany, w   terminie do dnia 31 stycznia 2012r., do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych w   przypadku osób fizycznych, na   obowiązujących w   danym roku podatkowym formularzach z   wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie §1   uchwały. Jeśli   obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia 2012r. lub też po tym dniu zaistniało zdarzenie o   którym mowa w   art. 6   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych – w/w   deklarację, a   w przypadku osób fizycznych informację o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, należy złożyć w   terminie 14   dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia o   którym mowa w   art. 6   ust. 3   powołanej ustawy. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą do dnia 31.12.2012r.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama