reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/281/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji w sprawie podatku rolnego, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  
(Dz. U. z   2010 r.Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z   15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 9   ustawy  
z   30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzory formularzy deklaracji i   informacji podatkowych, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:  

1)   DN-1 Deklaracja w   sprawie podatku od nieruchomości - załącznik Nr 1,  

2)   IN -1 Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości - załącznik Nr 2,  

3)   DR-1 Deklaracja w   sprawie podatku rolnego - załącznik Nr 3,  

4)   IR -1 Informacja w   sprawie podatku rolnego - załącznik Nr 4,  

5)   DL-1 Deklaracja w   sprawie podatku leśnego - załącznik Nr 5,  

6)   IL -1 Informacja w   sprawie podatku leśnego - załącznik Nr 6.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLII/486/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
19 listopada 2009 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji w   sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji w   sprawie podatku rolnego, wzoru informacji w   sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji w   sprawie podatku leśnego oraz wzoru informacji w   sprawie podatku leśnego zmieniona uchwałami Rady Miejskiej  
Nr VII/61/11 z   dnia 31.03.2011r. oraz Nr XIV/193/11 z   dnia 15.12.2011r.   (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2012 r. poz. 759 z   dnia 9   lutego 2012 r.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  
 

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Deklaracja w   sprawie podatku od nieruchomości  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Deklaracja w   sprawie podatku rolnego  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Informacja w   sprawie podatku rolnego  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Deklaracja w   sprawie podatku leśnego  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XX/281/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Informacja w   sprawie podatku leśnego  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Uzasadnienie


 

Zgodnie z   ustawą z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, ustawą z   dnia  
15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym oraz ustawą z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym w   kompetencji rady gminy jest określenie w   drodze uchwały wzorów formularzy deklaracji  
i informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego. Dane zawarte w   formularzach dotyczące podmiotu i   przedmiotu opodatkowania są niezbędne do wymiaru i   poboru podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego.  

Zgodnie z   ustawą z   dnia 29 lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   zasadach ewidencji i   identyfikacji podatników i   płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, a   dla pozostałych podatników, w   tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP, wobec tego zachodzi konieczność uaktualnienia obowiązujących deklaracji i   informacji z   uwagi na zmiany w   zakresie identyfikatora podatkowego. Uaktualniono również termin składania deklaracji w   sprawie podatku od nieruchomości.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama