reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.147.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/348/02 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 3   oraz art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.   t.   Dz.   U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

Rada Miasta Rydułtowy  

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

zgodnie z   uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady   Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  

uchwala, co następuje   :  

§   1.  

W uchwale nr XLI/348/02 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 7   czerwca 2002 roku w   sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i   placówek oświatowo-wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowo-wychowawczych i   zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i   placówek oświatowo-wychowawczych wprowadza się następującą zmianę: w   § 6   ust. 1   określenie „20 godzin” zastępuje się określeniem „25 godzin”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwałę ogłasza się w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od 1   września 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama