| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012r., poz. 391)  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych, w   wysokości brutto:  

1)   za pojemnik 120 l / worek 100 l                               -   21,06 zł;  

2)   za pojemnik 240 l / worek 200 l                               -   37,26 zł;  

3)   za kontener 1100 l                                                           - 147,24 zł;  

4)   za worek do 30 l                                                           -     7,02 zł.  

§   2.   1.   Za usługi określone w   §1 w   przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ustala się górne stawki opłat w   wysokości brutto:  

1)   za pojemnik 120 l / worek 100 l                               -  14,04 zł;  

2)   za pojemnik 240 l / worek 200 l                               -  24,84 zł;  

3)   za kontener 1100 l                                                           -  98,16 zł;  

4)   za worek do 30 l                                                           -    4,68 zł.  

2.   Wysegregowane surówce wtórne nadające się do recyklingu odbierane są bezpłatnie.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Buczkowice: Nr IV/20/11 z   dnia 26 stycznia 2011r. w   sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie usuwania odpadów komunalnych.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »