| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-38(16)/2011/2012/396/MMI, OKA-4110-39(16)/2011/2012/396/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 lipca 2012r.

o decyzjach nr WCC/425-ZTO-C/396/W/OKA/2012/MMi oraz PCC/446-ZTO-C/396/W/OKA/2012/MMi

Dziś, na wnioski Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, zostały zmienione koncesje na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła udzielone temu przedsiębiorstwu.

Decyzjami z dnia 28 października 1998 r., nr WCC/425/396/U/OT-2/98/JS (z późn. zm.) oraz z dnia 28 października 1998 r., nr PCC/446/396/U/OT-2/98/JS (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”) odpowiednio koncesji na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany koncesji wynikają ze zmiany mocy zainstalowanej w „Ciepłowni Julian”, a także z podłączenia odbiorców ciepła zasilanych dotychczas ze źródła ciepła – „Ciepłowni Olimpia” do systemu ciepłowniczego zasilanego ze źródeł ciepła: „Ciepłowni gen. Ziętka” oraz „Ciepłowni Julian”, w związku z likwidacją „Ciepłowni Olimpia”.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że pisma Koncesjonariusza o zmiany koncesji można uznać, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, za uzasadnione wnioski o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 1998 r., nr WCC/425/396/U/OT-2/98/JS (z późn. zm.) oraz z dnia 28 października 1998 r., nr PCC/446/396/U/OT-2/98/JS (z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki określone w powołanych przepisach.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »